valuable values

VĒRTĪGAS VĒRTĪBAS

During our journeys together with clients in a realm of brand positioning we come across so somewhat generic aspect of it – our values. Sometimes values are linked to mission and vision of organization. It is sort of an example of seriousness or professionalism or even good taste to dedicate section on organization’s website to dwell on these matters. I have noticed that very often organization values are not relevant to clients and partners and reason behind is that those are not brand values but more like process steps. From my experience most common values are clients, quality, team, responsibility, partners, excellence …


Of course, it is essential to have and work with clients responsibly providing high quality through provided knowledge of our team and partners to thrive for excellence, but it applies to almost every business organization. Double check it yourself and turn around my previous sentence – who would like to engage with an organization that is not cherishing its clients, not providing, or trying to provide highest quality possible, who doesn’t have knowledge and responsibility for work they are providing? Even further if it is that you truly believe, how can your clients and partners relate to it – how you distinguish your brand form others with these values?


In basic math that we learn from early years we know that:

­­If two expressions are equal to each other, and you add the same value to both sides of the equation, the equation will remain equal. In order to solve the equation, you isolate the variable.

In other words, your brand values on one side of equation that are same to values of your competition’s brand values on the other side doesn’t count and are excluded.


Values doesn’t have to be some generic words that some remember from outdated marketing books or early years at uni. Values must be valuable with meaning that organization can explain and provide, it is good if you can put your values with single words but it’s not end of the world if you combine several words or even create a sentence. It’s more about valuable and relatable uniqueness of your values and less about form or what you have seen on dull corporate websites.


Let your values be valuable!

Kopā ar klientiem ceļojot pa zīmola pozicionējuma valstību, mēs allaž saskaramies ar savā ziņā virspusējāko tās aspektu - vērtībām. Dažkārt vērtības ir pakārtotas organizācijas misijai un vīzijai. Atsevišķa vērtību sadaļa uzņēmuma mājaslapā uztveras kā nopietnības, profesionālisma un pat labas gaumes paraugs. Tomēr esmu ievērojis, ka šo sadaļu faktiskais aizpildījums nereti ir vienaldzīgs kā klientam, tā arī pašam uzņēmumam: populārākās no tām ir "klients", "kvalitāte", "komanda", "atbildība", "izcilība" u. tml. - bet ko gan tās pasaka?


Bez šaubām, ir svarīgi sastrādāties ar klientu, tam atbildīgi piedāvājot augstāko kvalitāti, ko var nodrošināt visprofesionālākā komanda, lai sasniegtu izcilāko rezultātu, bet.. gandrīz jebkura uzņēmuma darbībā tie ir procesa soļi, nevis vērtības. Pārbaudiet paši, cenšoties iepriekšējo teikumu apgriezt otrādi - kurš vēlētos algot uzņēmumu, kam nerūpētu savi klienti, kas necenstos nodrošināt augstāko iespējamo kvalitāti vai kurš neatbildētu par sevis paveikto? Pat tad, ja uzņēmums pats tomēr spēj noticēt šādām vērtībām, kā tās atšķir vienu zīmolu no cita? Kāda no tām jēga?


No pamatskolas matemātikas zināms, ka:

Ja divi apgalvojumi ir vienādi un tiem abiem pievieno vienādas vērtības, tie joprojām paliek vienādi. Lai vienādojumu atrisinātu, mainīgais jāizolē.

Citiem vārdiem sakot, zīmola vērtības vienā vienādojuma pusē, kas ir vienādas ar konkurējoša zīmola vērtībām, nav vērā ņemamas un svītrojas.


Vērtībām nebūtu jābūt virspusējiem vārdiem no vecām mārketinga grāmatām. Vērtībām jābūt piesātinātām ar nozīmi, ko attiecīgais uzņēmums spēj kā paskaidrot, tā piedāvāt - lieliski, ja tās var noformulēt vienā vārdā, bet pasaule nenomirs, ja izplūdīsiet teikumos. Jēgpilna atšķirība ir svarīgāka par bezjēdzīgu labskanību.


Lai Jūsu vērtības ir vērtīgas!

BY_MARTINS_BARANOVS_2021_01_10