Navigation & wayfinding research, adjustment and addition for Sigulda State Gymnasium.

Navigācijas izpēte, sakārtošana un papildināšana Siguldas Valsts ģimnāzijai.

#Navigation&Wayfinding

01_APROJECT