Rebranding, game design and graphic design details for a music trivia game Melomaniaki.

Pārzīmološana, spēles dizains un grafiskā dizaina detaļas mūzikas minēšanas spēlei Melomaniaki.

#BrandStrategy #BrandPositioning #BrandIdentity #GraphicDesign #DigitalDesign #PrintDesign #CGI

Melomaniaki screen - 1970s
Melomaniaki screen - 1970s

We created a custom typeface - A-stereo >>>

Īpaši melomaniakiem izveidojām jaunu burtveidolu - A-stereo >>>

A-stereo typeface
Melomaniaki visual - Braun T1000
Melomaniaki visual - microphone

Every topic of the game is illustrated by a custom CGI visual. Have a look and see if you can guess the topic!

Katru spēles tēmu ilustrē īpaši sagatavota atbilstoša 3D vizualizācija. Atlasījām savas mīļākās - vai vari uzminēt, kādu tēmu tās attēlo?

Melomaniaki visual - iPod
Melomaniaki visual - Volca FM
Melomaniaki visual - Fender Stratocaster
Melomaniaki visual - Brionvega Radiofonografo RR226
Melomaniaki papery
Melomaniaki t-shirt
Melomaniaki - theremin
Melomaniaki typeface and theremin
01_APROJECT