Visual concept, templates / design system for 496 temporary cafes opening all around Latvia in summer 2022.

Vizuālā koncepcija un dizaina sistematizēšana sagatavēs 496 mājas kafejnīcām, kuras īslaicīgi atvērās visā Latvijā 2022. gada vasarā.

#GraphicDesign #DigitalDesign #Marketing

Mājas kafejnīcu dienas 2022 concept
Mājas kafejnīcu dienas 2022 posters
Mājas kafejnīcu dienas 2022 social media graphics
Mājas kafejnīcu dienas 2022 social media content
Mājas kafejnīcu dienas 2022 OOH screens
Mājas kafejnīcu dienas 2022 OOH screens
01_APROJECT