we are Asteroid

We are Asteroid. We use overview effect, like astronauts, to evaluate and create meaningful brands through an arsenal of our tools for impact - from brand strategy via multi-design to implementation.

Mēs esam Asteroid – zīmolvedības un multidizaina kompānija. Līdzīgi kā astronauti kosmosā, mēs izmantojam “virsskata efektu”, lai izstrādātu jēgpilnus zīmolus un novērtētu to radīto ietekmi. Caur multidizaina kompetencēm mēs izceļam zīmola unikalitāti un padarām to saskatāmu arī citiem.

01_WHOWEARE
02_OURWORK

pushme to get a tee!

spied, lai iegūtu t-kreklu!

03_GETATEE

we are trusted by

mums uzticas

symbiosis

simbioze

04_ENTRUSTEDBY